mandag 3. oktober 2016

Referat Styremøte Dusjselskapet 3/9 2016


Sted: Casa del Tor, deretter Selma pizza & bar

2. Valg av ordstyrer og referent
Ordstyrer: Georg Referent: Tor Olsen

1. Godkjenning av saksliste og innkalling
Godkjent

Oppmøte
Tilstede: Sjetne, Georg, Tor Olsen, Harald, Nikolai, David, Eskild, Jørgen
Gyldig fravær: Snurre, Pål
Ugyldig fravær: Bæggis, Prytz

Sjetne bestiller taxi til Selma

3.1-3.7 Kritikk til Georg, Sjetne, Tor, Nikolai, Snurre, David, Pål
Kritikk fra Harald om at nevnte personer ikke kommenterte siste innlegget på DS etter siste DC, alle tar kritikk

3.3-3.10 Kritikk til Tor, Nikolai, Snurre, David, Pål, Tor Olsen, Eskild, Jørgen
Kritikk fra Sjetne om dårlig initiativ på mail om planlegging av helgen I Trondheim

Tor ankommer

3.11 Kritikk til Bæggis
Kritikk fra Harald om at Bæggis plutselig fant ut at han ikke kunne komme

Georg kler av seg, svetting

3.10 Kritikk til Jørgen
Kritikk fra Georg om mangel på oppdatering av Hall of Fame med David, Georg, Sjetne og Tor. Jørgen tar kritikk og går i seg selv

Sjetne følger med Lillehammer på mobilen

3.13-3.15 Utsatt til Selma

Nye opplysninger: Alle er i Hall of Fame, Jørgen hadde oppdatert. Tor sjekket på mobilen.

4.1, 4.3 Ros til Espen Sjetne, Tor
Ros fra Harald, David, Snurre, Georg for husing. Applaus og ros

Prikk til Georg for forstyrring

4.2 Ros til Georg
Ros fra Harald, Jørgen, Snurre for drakter til store og små, for kampskjema og for å ta ansvar. 
Georg tar rosen. (Kommer frem at det ikke var han som skrev kampskjema) Jørgen roser Georg for kølle

4.4 Ros til Harald
Ros fra Snurre, Georg for besluttsomhet ved bestilling av bord på Emilie

4.5 Ros til Alle langveisfarende
Ros fra Sjetne, Snurre for at de bruker tid på å dra helt til Trondheim for en helg

Det nevnes at Prytz ikke burde skyldt på kneet, men sagt det som det er: skal ha unge

4.6 Ros til Dusjselskapet
Ros fra Georg, Snurre for sportslig nivå, sende Freidig ut av cupen med hode under armen. 
Applaus!

5. Evaluering av Espen Sjetnes innsats som trener for Dusjselskapet
Saksansvarlig Nikolai, får et lite minus for beck med Pål, ellers ++. Georg har pustevansker. Mer enn en seier er bra, god kynisme, fokus på klokka når dommeren rota, + for å være rolig på benken og for god taktikk, Slowclap

6. Evaluering av Harald Villmos innsats som kaptein for Dusjselskapet
Saksansvarlig Nikolai, Jørgen: gjeter blant sau, ++ spillemessig, ++ poeng, Hva driver du med Niko?! Slowclap

7. Kåring av MVP for Dusjselskapet i Dragvoll Cup
Saksansvarlig Nikolai, Resultatet ble Snurre (1), Nikolai (1), David (2), Harald (5)

8. Skal vi skrive noe mer på DS?
Saksansvarlig Harald, Oppsumering DC, referat, lagbilde, tease fra Tor

9-10 Utsatt til Selma

Tor får en prikk

11. Spørsmål til Espen Sjetne
Saksansvarlig Jørgen, Er det du som holder Ada og Edvin våkne og ikke omvendt? NEI!

12. Voksenpoeng
Saksansvarlig David, Snurre, Utsette til ekstraordinært styremøte? Alle for, kritikk til Prytz for sabotering av tidligere diskusjon

Resterende saker utsettes til SelmaGeorg svetter fremdeles!
Georg har dårlig benplass i taxien
Georg har på seg jakke
Georg sier nei til tørkepapir

Pål sovna på sofaen

+ for Sivert sin cheer i dusjen
- for Bendik sin pissing på vår cheer

Pål ankommer Selma
Snurre ankommer Selma

3.13 Kritikk til H1 ved Snurre
Kritikk fra Snurre om dårlig spill, dobbel kritikk, tape finalen mot Tiller Tinkerbells med disp for 5 svensker, slo Freidig (2) med Atle Harby, Snurre tar 1/2 kritikk gir 1/2 til Bendik

3.14 Kritikk til Andreas Fjeldstad
Kritikk fra Snurre om prioritering av hyttetur som en god spiller, Hva har dette med DS å gjøre? Må ha med noe annet og

3.15 Kritikk til styret i NTNUI Innebandy
Kritikk fra Snurre, Elendig kampoppsett, illustrert av at Tiller Tinkerbells kom seg til finalen, presset på dommere for å dømme, annerkjennelse, misbruk, burde være allstar- dommer og -trener

Georg sutrer

Snurre roser Tor og Espen for å prioritere innebandy > familie, Tor sier han hadde en kombinasjon, Espen brukte poeng

Snurre roser Georg for å ta ansvar for sakslista, lav slowclap

13. Godkjente dusjere
Saksansvarlig Georg, ingen fremming av nye dusjere

14. Hall of Fame
Saksansvarlig Georg, kritikk til Georg, på spørsmål om overgang melder Eskild at han fikk en forespørsel fra BMIL april 2016

Slowclap (3) av ordstyrer

9. Runde rundt bordet: Status på dusjkultur i DS-medlemmenes nåværende klubber
Saksansvarlig Nikolai
Nikolai: varierende i BMIL, 25% dusjer, 4-7 stykk med prating, Georg blir stående igjen og prate med damer, Georg har skaffet seg nøkkel, 3+
Jørgen: dusjing etter bortekamper, ikke etter trening, 0-2 hjemmekamper, er ikke alene, har med seg ting i dusjen, 2
Harald: en kjerne som dusjer, sykler selv om sommeren, Nikolai fyrer at Harald bare har nedoverbakke hjem og kan dusje, 2
Sjetne: ingen spilling, ingen dusjing
David: sene treninger, folk med unger, Stryk
Georg: dusjer med Dørstad, hyggelig, 5-/3+

Prikk på Tor, shot Færner

Eskild: ikke noe DS, men ikke så værst, folk skal rekke bussen, 70% dusjer

Prikk på Georg og Sjetne

Snurre: Faste plasser, 90% har dobbeldusj, bra i forhold, snakking i dusjen, 4

En fra H1 med hån under DC, provoserende innlegg, Sjetne tok ansvar og slettet det tvert

Tor: ingen klubb
Tor Olsen: 1-2 i dusjen, dusjing etter bortekamper, 2-
Pål: Prøver å få til noe, video-anmeldelse men ble ledd av, Ingen dusjer, vaktmester skrudde av lyset og kastet han ut, dusjer i kaldvann hjemme, 1
Tor: på jobb, adskilte dusjer, men god skrukktørk og skitsnakk
Jørgen: på jobb, tvinger 5. klasse til å dusje, har teoretisk skrukkvask

Prikk Harald

15. Eventuelt
- Jørgen gir kritikk til Georg for kampforberedelser før kvarfinalen, Georg tar kritikk
- Georg gir kritikk til Tor Olsen for å være sein til styremøte, Tor Olsen tar ikke kritikk
- Tor gir kritikk til Georg for feilaktig kritikk til Jørgen i punkt 3.10, Sjetne mener flere burde ta kritikk for å ikke legge merke til feilen
- Eskild spør om det skal være en diskusjon om biblotekar-tittelen til Georg, Georg får en irettesettelse, går i seg selv og beklager til Jørgen
- Tor Olsen gir kritikk til Georg for oppsettet av sakslista, ikke optimalisert for referering, Georg tar ikke kritikk
- Snurre roser Sivert, slowclap
Nikolai roser Jonas for å komme i garderoben, Georg er uenig i rosen og mener han hadde en agenda


Bendik kan brenne

torsdag 15. september 2016

Dragvoll Cup 2016 – nok ei parademarsj for Dusjselskapet

Dusjselskapet klarte, som i fjor, å skrape saman eit slagkraftig og ytst motivert lag til årets Dragvoll Cup. Sjølv om me mangla store stjerner som Andreas «Bæggis» Baggerød og Anders «Mr. Glass» Prytz, var moralen upåklageleg og trua på eigne dugleikar på eit imponerande høgt nivå.

Dusjselskapet stilte med følgjande spelarar og lagleiing:

Målvakt: Fredrik «Snurre» Lundquist
Backer: Jørgen «Drammenslefsa» Myrehagen, Pål Alm-Pausen, Georg A. «Armando» Bugge, Espen «Kanon» Sjetne
Sentere: Tor «Biffsnadder» Søvasli Jenssen, Nikolai Austarheim
Vingar: Harald «Målmaskin» Villmo (K), Tor Håvard «T-Bag» Aasen, Eskild Lundgård, David «Mr. Glass 2.» Karlsen

Trenar: Espen Sjetne
Oppmann: Georg A. Bugge

Til fyrste kamp hadde utruleg nok alle spelarar unntatt Drammenslefsa klart å karre seg opp i hallen og til og med klart å bevege seg ein del kring i hallen. Georg fekk gjentekne skyllebøtter for å berre nytta tida til playing, medan resten av laget tok førebuingane særs seriøst. Opningskampen var mot H1 – eit nykomponert og dugeleg lag med ymse kvalitetar som Dusjselskapet ikkje kunne skryta av: i hovudsak ungdommelege nykker. Dusjselskapet har derimot ei uendeleg mengd av erfaring, kløkt og kynisme i seg og utnytta dette til fulle mot eit hanglande, dårleg samansett, taktisk uførebudd og lite erfarent NTNUI-lag. Det er ikkje relevant i denne samanheng, men journalistane vel likevel å opplyse om at lagleiaren til H1 var ingen ringare enn Dusjselskapet sin eminente målvakt, Snurre Lundquist. Kampen utspelte seg som venta for Dusjselskapet. Eit aggressivt press med løpssvake vingar resulterte i stadige overgangsmoglegheiter. Omtrent midt i kampen viste David Karlsen at han framleis ikkje er moden for NTNUI innebandy sin nedtrappingsavdeling (red. anm: Freidig). David skyt frå godt ute på venstre kant, ballen går rett i låret på rekkekamerat Austarheim som utnyttar den overraskande vellukka dempinga lårflesket utførte til å sentre kontant att til David. David nyttar då høve til å banke ballen i mål, til enorme jubelscener frå alle dei tilreisande tilskodarane til Dusjselskapet. Resten av kampen vart ei kombinasjonsoppvisning i god defensivt organisering og dominerande banespel. Mot slutten av kampen vel H1 å ta ut eigen målvakt i den tru at dei kan klare å leggje eit trykk på Dusjselskapet sine eminente balltrillarar. Så feil kan ein ta. Kort tid etter set David Karlsen opp kamerat Austarheim for ein enkel ball i ope mål. 2-0-siger i opningskampen er eit faktum.

I kamp nummer to skulle heltane våre møte ein av sine store rivalar frå NTNUI-tida, nemleg dei avdanka NTNUI-arar sin eigen samlingsplass, Freidig. Freidig sin gjennomsnittsalder har stupt dramatisk i seinare tid, men at dei har ein del talent, då særleg gjennom Brage Harby, er det ingen tvil om. For å bryte ned ungfolane måtte Dusjselskapet sine medlemmer nytte seg av all sin kløkt, manglande fart, utilstrekkelege kondisjon og teknisk underlegne disposisjon – og som sagt så gjort. Leia av den eminente taktikaren Espen Sjetne, som hadde valt å benke seg sjølv til fordel for innebandydepriverte Jørgen Myrehagen, var det aldri tvil om kor sigeren skulle ende. Dusjselskapet var potte tette gjennom midten av banen og slapp berre til skot i posisjonar sjølv John Jensen ville vegra seg for å trekka av i. I tillegg til dette nytta ein seg av nådelause kontringstrekk då motstandaren tømte seg i viktige rom. Er det noko gamle ringrevar veit å utnytte er det nett dette rommet, kalla Preben Geier-holet i gamle NTNUI-dagar. Ei stund ut i kampen slo eit lynnedslag av dimensjonar ned på Dragvoll. Pål Alm-Pausen fekk all verdens tid og rom 10 meter inne på eiga banehalvdel til å lade, lade og atter lade. Det har vorte hevda at han faktisk snurra kølla si så snøgt kring då han lada at det vart meldt om vêromslag på Ranheim grunna sterk vind frå Dragvoll. Denne påstanden får stå for eiga rekning, men etter ei lita evigheit med lading tok det berre ballen nokon mikrosekund å suse i nettet bak ein sjanselaus Freidig-målvakt. Ingen kan nekte for at Pål framleis har ei durabeleg slegge. 1-0. Kampen fortsette i Dusjselskapet sitt spor og særleg Målmaskin kom til sin rett der han til tider terroriserte backane til Freidig. Uunngåeleg nok var det Målmaskin som var riktig sted til riktig tid og tredde 2-0 inn under målvakta til Freidig på lekkert vis. I rein nåde og medynk med motstandaren slapp Dusjselskapet inn eit trøystemål før det var plankekjøring for Armando Bugge i rundvanta resten av kampen. 2-1-sigeren var eit faktum.

Før siste gruppespelkamp viste det seg at avansement var sikra, Freidig og Nyborg 2 var ute av turneringa, og siste kamp handla dimed eine og åleine om kven som skulle verte gruppevinnar av H1 og Dusjselskapet. Om Dusjselskapet tapte med mindre enn 4 mål ville dei gå vidare som gruppevinnar. Eit oppskriftsmessig taktisk 0-1-tap vart gjennomført til perfeksjon. Trenar Espen Sjetne hadde nok ein gong benka seg sjølv, men kom rutinert nok inn for å støtte Pål i det som skulle verte turneringa sin største indianar. Dette poenget førte faktisk til at Pål vart poengkonge på Dusjselskapet under DC 2016.

Etter at Trygg/Lade gjekk på eit flaut tap for Nyborg viste det seg at det var nett dei Dusjselskapet skulle møte i kvartfinalen. Espen Sjetne fann det naudsynt å sette inn seg sjølv att for å ha fleire backar å rotere på. Leddgikta til fleire av Dusjselskapet sine medlemmer var til å ta og føle på. I tillegg måtte David løftast med kran ut av senga laurdag morgon og Pål hadde gangsperr i begge underarmane etter for mykje rotasjonslading med for dårleg treningsgrunnlag. Som seg hør og bør klarte Dusjselskapet nok ein gong å gjere diamant av gull og gjekk opp i ei tidleg leiing. Ingen ringare enn Målmaskin dukka opp ut av eteren og dunke ballen i mål frå skrått hald. I ettertid har Dusjselskapet valt å ta kritikk for å gå opp i leiinga for tidleg, då dette førte til ei for defensiv haldning resten av kampen. Trygg/Lade pressa på gjennom heile kampen, men ikkje utan at Dusjselskapet hadde sine feite sjansar på snøgge motåtak. Igjen var det særleg Målmaskin som ymta seg frampå med frekke forsøk, diverre utan teljande produkt. Det gjekk som det burde gå, ein liten glipp og ein heldig ball inn i midten treff ei Trygg/Lade-kølle og går i mål bak Snurre. Lite å gjere med. Laga følgjer kvarandre tett, men til slutt finn ein ball vegen opp gjennom midten, ein Trygg/Lade-spelar vender elegant kring og maktar å klinke til med eit nydeleg skot i næraste stolpe og inn. Ein må nok setje spørsmålsteikn ved både back og senter i denne situasjonen, men dei gamle beina byrja å kjenne at påkjenningane hadde vore store og tempoet var dimed ikkje tilstrekkeleg. På trass av ein iherdig innsats mot slutten, diverre mykje av det i eige rundvant ved Dusjselskapet sin eigen olbogeslåsskjempe Georg A. Bugge (sjeldan har ein sett fleire vant fly vegg-i-mellom i eit så kort tidsrom), klarte ikkje Dusjselskapet å utlikne og kampen enda 1-2. Dusjselskapet var med det ute av DC 2016.

Trygg/Lade rauk ut for H1 i semifinalen (Dusjselskapet vil gjerne takke for eit særs spesielt kampoppsett, der ein ville møte gruppa si om att i semifinalen om dei òg tok seg vidare til denne), før H1 fekk seg ein karamell av Tiller Tinkerbells med ein gamal NTNUI-kjenning i spissen i finalen. Denne kjenningen var ingen ringare enn Anders Svanekil. Dusjselskapet gratulerer Svane og Tiller med sigeren i DC 2016!

Vidare må det nemnast at Dusjselskapet stakk av med ikkje mindre enn to all-star-prisar: Harald «Målmaskin» Villmo og Fredrik «Snurre» Lundquist kunne begge smykke seg med plass på all-star-laget. Dusjselskapet vil også rette ein spesiell gratulasjon til ein annan all-star: Ola Stai. Gratulerer! Er det noko Dusjselskapet verdset er det engasjement over tid, og der har Ola levert som få.

Med det var DC 2016 over for denne gong, og Dusjselskapet ynskjer å takke for nok ei minnerik turnering. Me kjem forhåpentlegvis att neste år, då for å løfte bøtta. Ein liten fugl har kviskra i øyret til journalisten at ein Statoil-medarbeidar i Dusjselskapet sine rekker allereie har lagt inn notifikasjon på kalenderen for neste års turnering (det ryktes også om at denne notifikasjonen er gjentakande på årleg basis).

Vel blåst!